0% Complete (success)
Грешка! Проверете дали полетата са коректно въведени.

Нова Регистрация

Независим Партньор

Клиент

Потребителски профил


СТАРТОВИ КОМПЛЕКТИ

STARTER KIT BG( 14.87 €)
STARTER KIT BG1( 0.00 €)

БИЗНЕС ПАКЕТИ

Артикул Квалификационен обем Комисионен Обем Price
SL BRONZE BUSINESS PACK (196 лв.)
Pack Content Includes 1-GreenTea 1-Ganoderma 1-...
104 71 100.51 €
SL SILVER BUSINESS PACK (590.00 лв.)
24 SELECTED PRODUCTS
306 208 302.56 €
SL GOLD BUSINESS PACK (1 450.00 лв)
60 PRODUCTS
764 542 743.59 €

Продукти

Артикул Квалификационен обем Комисионен Обем Price Quantity
Synergy IMMUNE
DIRECTIONSPreparing:  1 пакетче се запарва с 600 г...
13 11
17.64 €
13.23 €
Synergy DETOX
DIRECTIONSPreparing:  1 пакетче се запарва с 750 г...
14 12
18.46 €
13.85 €
Synergy SLIM
DIRECTIONSPreparing:  1 пакетче се запарва с 600 г...
13 11
17.64 €
13.23 €
Synergy VART
Herbal Tea for HEMORRHOIDS  Synergy VART is a 12 herbs synergetic mixture,...
11 9
14.56 €
10.92 €
Synergy PRESS
DIRECTIONS Preparing: 1 bag is brewed in 500 ml. of boiling water...
13 11
17.64 €
13.23 €
Synergy PUR
Herbal Tea for GOUT  Synergy PUR is a 16 herbs synergetic mixture, which...
11 9
14.56 €
10.92 €
Synergy COH
Herbal Tea for COUGH  Synergy COH is an 8 herbs synergetic mixture, which...
10 8
12.92 €
9.69 €
Synergy PROS
Herbal Tea in case of PROSTATIC...
13 11
17.64 €
13.23 €
Synergy NEPHRO
Herbal Tea in case of SAND AND STONES IN THE KIDNEYS...
11 9
14.56 €
10.92 €
Synergy FLEX
Herbal Tea in case of JOINT PAIN AND...
13 11
17.64 €
13.23 €
Synergy INS
Herbal Tea in case of...
13 11
17.64 €
13.23 €

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ

Артикул Квалификационен обем Комисионен Обем Price Quantity
IMMUNE 3 PROMO PACK
New Promo,aaaaaaaaaaa
40 31 37.95 €
SLIM 3 PROMO PACK
3 бр. Synergy SLIM x 180g
40 31 37.95 €
SL 3 PROMO PACK
Synergy IMMUNE, Synergy SLIM, Synergy DETOX
40 32 38.46 €
SL 5 PROMO PACK
Synergy IMMUNE, Synergy SLIM, Synergy DETOX, Synergy PRESS, Synergy PROS
67 53 64.10 €
SL 6 PROMO PACK
Synergy IMMUNE, Synergy SLIM, Synergy DETOX
80 64 76.92 €
DETOX 3 PROMO PACK BG
3 бр. Synergy SLIM x 180g
41 33 39.49 €

ГРУПАЖ

Артикул Квалификационен обем Комисионен Обем Price Quantity
SL Combo Pack (24 qt)
New combo Product has three products
320 254 305.13 €
SL IMMUNE Combo Pack (24 qt)
Synergy IMMUNE tea - 24 qt.
317 251 301.54 €
SL SLIM Combo Pack (24 qt)
Synergy IMMUNE tea - 24 qt.
317 251 301.54 €
SL DETOX Combo Pack (24 qt)
Synergy DETOX tea - 24 qt.
331 262 315.38 €
SL PRESS Combo Pack (24 qt)
Synergy PRESS tea - 24 qt.
317 251 301.54 €
SL PUR Combo Pack (24 qt)
Synergy PUR tea - 24 qt.
259 205 248.72 €
SL PROS Combo Pack (24 qt)
Synergy PROS tea - 24 qt.
317 251 301.54 €
SL INS Combo Pack (24 qt)
Synergy INS tea - 24 qt.
317 251 301.54 €
SL MIX Combo Pack (12 qt)
Synergy SLIM 6 qt., Synergy DETOX 6 qt.
162 128 155.38 €
SL NEPHRO Combo Pack (12 qt)
Synergy NEPHRO 12 qt.
130 103 124.10 €
SL PUR Combo Pack (12 qt)
Synergy PUR 12 qt.
130 103 125.64 €
SL INS Combo Pack (12 qt)
Synergy INS 12 qt.
158 125 151.28 €
Product Catalog (quantity: 1)
Product Catalog (quantity: 1)
0 0 2.31 €
Product Catalog (quantity: 3)
Product Catalog (quantity: 3)
0 0 6.00 €
Product Catalog (quantity: 5)
Product Catalog (quantity: 5)
0 0 9.23 €
Product Catalog (quantity: 10)
Product Catalog (quantity: 10)
0 0 16.92 €
Product Catalog (quantity: 25)
Product Catalog (quantity: 25)
0 0 38.46 €

Лична Информация


Домашен адрес


Адрес за доставка


Данни, видими на личния ми уеб-сайт:


Начин на доставка


Плащане

Плащане