Политика за Връщане на Стоки
Не е избран Бизнес Партньор.

Политика за Връщане на Стоки

Условия за връщане


Връщане на стоки

Ние от Synergy Leaves™ сме сигурни, че ще бъдете доволен от Вашата покупка. Въпреки това, ако по някаква причина искате да върнете продукта си, ние с удоволствие предоставяме 30-дневна гаранция за 100% възстановяване на платената сума за всички Ваши покупки. Ако поради някаква причина не сте удовлетворен от закупения продукт, Вие можете да върнете продукта в рамките на 30 дни от датата на покупката, в неговата оригинална опаковка, заедно с оригиналната фактура за пълно възстановяване на покупната цена, без цената за доставка. Клиентът е отговорен за разходите по връщането на стоките.
За да се улесни процеса на връщане, Клиентът трябва коректно да попълни Формуляр за Връщане на Продукти за да получи Входящ Номер на връщането. Този Входящ номер трябва да бъде ясно написан на външната страна на пратката за връщане. Ако един пакет се връща без входящ номер, възстановяването на сумата може да бъде забавено или отказано. Един входящ номер на връщане е валиден в продължение на десет (10) работни дни. Възстановяванията се обработват в рамките на 10 работни дни след получаване на пратките за връщане. Всички възстановявания се извършват в лева.
Ако сте закупил продукта директно от Независим Бизнес Партньор на Synergy Leaves, моля, свържете се с него за пълно възстановяване на сумaта. Вие ще трябва да върнете продукта и оригиналната фактура на Бизнес Партньора, който ще Ви възстанови покупната цена на продукта.
За допълнителна информация или съдействие при обработката на връщания, моля свържете се с Бизнес Партньора, от когото продукта е бил първоначално закупен, или с отдела за поддръжка на Клиенти на Synergy Leaves на support@synergyleaves.com или +359 (2) 796-3749 (+359 (2) SYNERGY).

Обратно изкупуване от Бизнес Партньори

Бизнес Партньор, който прекратява своите бизнес отношения с компанията има право да върне за обратно изкупуване търгуемите в момента стоки и инвентар, включително рекламни материали, търговски помощни средства, както и стартовия комплект, които са закупени преди датата на прекратяване. Обратното изкупуване на търгуемия в момента инвентар може да бъде извършено в срок до 12 (дванадесет) месеца от датата на закупуването от Бизнес Партньора, на цена не по-ниска от 90% от първоначалния нетен разход на Бизнес Партньора, минус приложимите разходи за обработка, данъци и такси, ако има приложими такива. Транспортни разходи не подлежат на връщане и Бизнес Партньорът е отговорен за куриерските разходите по връщане на стоките. Всички комисиони и/или бонуси, произтичащи от първоначалната продажба на върнатите стоки ще бъдат приспаднати и анулирани. Продукти с нарушен търговски вид, отворени или с изтекъл срок на годност,  както и продукти, които Компанията вече не предлага за продажба или ясно е посочила, че са сезонни и/или промоционални не могат да бъдат считани за „търгуеми в момента стоки и инвентар“ и не се допускат за обратно изкупуване. Synergy Leaves няма да заменя продукти или възстановява суми  за продукти, които  са били заявени като продадени според ПРАВИЛО 70%. Няма да бъдат възстановявани суми на Бизнес Партньори, които не са в пълно съответствие с официално публикуваните условия за възстановяване на суми, които са неразделна част от „Политика и Процедури“ на Synergy Leaves.