Документи
Не е избран Бизнес Партньор.

Документи

В тази секция можете да свалите различни документи и материали на своя компютър или мобилно устройство.

Документ Свали Описание
Продуктов Каталог СВАЛИ В Продуктовият Каталог на SYNERGY LEAVES ще намерите всички продукти на компанията и подробно описание на всеки един от тях.
Бизнес Брошура СВАЛИ Бизнес Презентация на Synergy Leaves, описваща бизнес-модела на Мрежовия Маркетинг както и много информация за SYNERGY LEAVES, продуктите на компанията, както и някои често срещани въпроси
Общ Обзор на Здравето - Анкетна Карта СВАЛИ Направи „моментна снимка“ на здравословното си състояние преди започването на прием на чай Synergy Leaves, а след това и на различните етапи в течение на времето.
Ценова Листа за Бизнес Партньори СВАЛИ Пълна Ценова Листа на всички продукти на Synergy Leaves, промоционални пакети, бизнес пакети и др.
Заявление за Бизнес Партньор СВАЛИ Заявление и Договор за Независим Бизнес Партньор
Маркетингов План за Възнаграждения СВАЛИ Планът за Възнаграждения SYNERGY8, който Бизнес Партньорите ползват
Политики и Процедури СВАЛИ Това са Политиките и Процедурите, според които Бизнес Партньорите развиват бизнеса си.