Маркетингов План за Възнаграждения
Не е избран Бизнес Партньор.

Като независим Бизнес Партньор, Вие можете да изграждате и разширявате своята Бизнес-организация, да купувате SYNERGY™ - продуктите с 25% отстъпка и да ги рекламирате и продавате - лично или през своя SYNERGY™- сайт.

В подкрепа на Вашите усилия и отдаденост, посветени на Вашия нов SYNERGY™ - Бизнес, ние въведохме две от най-атрактивните структури на заплащане, познати в индустрията на мрежовия маркетинг.


• Бинарната Структура на Двойния Екип, която възнаграждава Вашите ежедневни усилия за популяризирането и разпространението на SYNERGY™-продуктите.

• И солидната стабилност на Унилевел Структурата, подкрепена с допълнителни бонуси, осигуряваща стабилност на Вашите пасивни приходи.


Достигането на SYNERGY™ Продуктите до крайните потребители е в основата на Вашия SYNERGY™ Бизнес. Като независим Бинзенес Партньор на SYNERGY LEAVES, при всяка пордажба към Ваш клиент - лично или през Вашия SYNERGY™ сайт - Вие получавате разликата от 25% между цената на едро и цената на дребно на продуктите. (Изплаща се седмично)

Започнете да печелите БЪРЗО! Всеки път, когато Ваш Бизнес Партньор стартира бизнеса си с Промоционален Бизнес Пакет, Вие получавате 30, 85 или 200 лв., в зависимост от закупения Пакет. Няма ограничения за броя на Вашите Бизнес Партньори, стартиращи с Бизнес Пакет. (Изплаща се седмично)

Работете в екип и изградете своята пазарна мрежа. Изграждайте и мотивирайте два бизнес екипа и разгърнете потенциала на възможността да печелите до € 35 000 седмично. (Изплаща се седмично)

УНИЛЕВЕЛ Бонусът е същината на Вашия пасивен доход. Вие получавате процент от всяка втора и следваща поръчки в своята УНИЛЕВЕЛ Мрежова Структура до девето ниво. (Изплаща се месечно)

Изградете своя личен бизнес-екип. SYNERGY LEAVES изплаща Бонус ПРИНОС до 4-то ниво в Унилевъл Структурата. Вие получавате 10% - 20% от УНИЛЕВЕЛ Бонусите на Вашите лични Бизнес Партньори. Освен това, можете да получавате и до 10% Бонус ПРИНОС от още 3 допълнителни нива. (Изплаща се месечно)

Квалифицирайте се да получавате допълнителен процент от продажбите в пазарните мрежи на Лидерите във Вашата Организация. Пазарната мрежа на Всеки един Бизнес Партньор с ранг Консултант (или нагоре) е Ваша 1-ва Генерация, а всяка негова 1-ва Генерация е Ваша 2-ра Генерация и т. н. Според нивото на Вашия Ранг, Вие получавате процент от до 4-тата Генерация в Унилевел структурата си. (изплаща се месечно)

Най-високото признание. Надминете най-смелите си мечти и се квалифицирайте за дял от разпределянето на 3% от Общия Комисионен Обем на Унилевел Продажбите. (Дяловете се калкулират месечно, и се разпределят и изплащат всяко тримесечие.)

SYNERGY LEAVES възнаграждава лоялността и постоянството на Бизнес Партньорите, като изплаща допълнителни 3% - 4% от Комисионния Обем в ДВОЙНИЯ ЕКИП. Бонус ЛОЯЛ се изчислява седмично, като всеки АКТИВЕН Бизнес Партньор получава целия генериран бонус веднъж годишно.